HyzmatlarymyzAşgabadyň çäginde eltip bermek hyzmaty 1 manat!


Sahypamyzdan islendik görnüşdäki kabul edilen sargytlaryň, Aşgabat şäheriniň çägindäkiler üçin eltip bermek hyzmaty 1 manat. Egerde siz 1-den köp bolan tort satyn alan ýagdaýyňyzda, eltip bermek hyzmaty mugt amala aşyrylýar.
 
Şeýle hem biziň eltip bermek hyzmatymyz irden sagat 09:00-dan, agşam 20:00-a çenli işleýär. Egerde 20:00-dan giç sargalan ýagdaýynda, onda siziň sargydyňyz ertirki güne geçiriljekdir. 
 
Ondan başgada, "Kenek" dükany, toýlara tort taýýarlamak hyzmatyny hödürleýär. Bu barada giňişleýin maglumat almak üçin, aşakda görkezilen salgylar bilen habarlaşyp bilersiňiz.
 
Aşgabat şäheri.
Telefon belgimiz: 50-51-50